Stressi ja hypnoosi


Stressi ja hypnoosi

Stressi ja sen hallinta

Stressi on osa elämäämme. Se on kehon luonnollinen reaktio erilaisissa tilanteissa, jotka aiheuttavat paineita tai ahdistusta. Stressi ei kuitenkaan aina ole pahasta, itse asiassa pieni tai sopiva määrä stressiä auttaa meitä keskittymään ja saavuttamaan tavoitteemme. Kuitenkin liiallinen tai pitkäkestoinen stressi on haitallista terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Siksi on tärkeää tunnistaa omat stressitasot, sekä välttää ja lievittää liiallista ja pitkäaikaista stressiä.

Haitallinen stressi

Stressi voi vaikuttaa meihin monin eri tavoin, ja sen vaikutukset voivat ilmetä fyysisesti, henkisesti ja emotionaalisesti. Lyhytaikainen stressi voi olla hyödyllistä, sillä se auttaa meitä keskittymään ja suorittamaan tietyt tehtävät. Kuitenkin pitkäaikainen stressi voi olla haitallista terveydelle.

Pitkäaikainen stressi voi vaikuttaa negatiivisesti immuunijärjestelmään, mikä altistaa sairauksille. Stressi voi aiheuttaa päänsärkyä, lihaskipuja, vatsavaivoja ja muita fyysisiä oireita. Se voi myös aiheuttaa unihäiriöitä, kuten unettomuutta, mikä taas johtaa väsymykseen ja uupumukseen.

Mentaaliset vaikutukset voi ilmetä ahdistuksena, pelkona, huolestuneisuutena ja masennuksena. Stressi voi myös aiheuttaa kognitiivisia ongelmia, kuten keskittymisvaikeuksia ja muistiongelmia. Tämä voi johtaa vaikeuksiin työssä ja koulussa. Stressi onkin yleinen syy työntekijöiden poissaoloille.

Emotionaalisesti stressi voi aiheuttaa ärtyneisyyttä, hermostuneisuutta, turhautumista ja vihaa. Se voi myös aiheuttaa tunne-elämän epävakautta ja henkilön kyvyttömyyttä hallita tunteitaan.

Tämän lisäksi stressiä ”lievitetään” usein epäterveellisellä ruualla, tupakalla tai päihteillä, jotka nekin lisää terveyshaittoja ja voi lisätä stressiä entisestään.Stressin syyt

Stressin syyt vaihtelee suuresti henkilöstä toiseen. Joitakin yleisimpiä syitä stressiin ovat työpaineet, taloudelliset huolet, ihmissuhde- ja terveysongelmat.

Juurisyy on kuitenkin jokin muutos, tai muutoksen mahdollisuus tai uhka. Se voi olla muutos ympäristössä, omassa kehossa tai ihan ajatuksissa.

Työpaineet on yleinen syy stressiin. Vaatimukset täyttää työnantajien odotukset, kiire, työpaikan epävarmuus, ja monimutkaiset tai epäselvät tehtävät voivat kaikki aiheuttaa stressiä työpaikalla.

Taloudelliset huolenaiheet ovat toinen yleinen stressin lähde. Rahaongelmat voivat aiheuttaa huolta siitä, miten selviää laskuista, vuokrasta ja muista kuluista. Tämä voi johtaa stressiin ja ahdistukseen.

Ihmissuhteiden ongelmat, kuten avioero tai riidat perheenjäsenten tai ystävien kanssa, voivat myös aiheuttaa stressiä. Konfliktit työtovereiden tai esimiesten kanssa voivat myös olla stressin aiheuttajia.

Terveydelliset ongelmat ovat myös merkittävä stressin lähde. Tämä voi olla vakava sairaus, vamma tai krooninen kipu.

Näiden ja muiden syiden vuoksi on tärkeää ymmärtää, mikä aiheuttaa stressiä elämässämme. Kun tunnistamme stressin syyn, voimme löytää tapoja käsitellä sitä ja vähentää sen vaikutuksia elämässämme. Tässä hypnoterapia voi olla avuksi.


Hermosto ja stressi

Autonominen hermosto on osa hermostojärjestelmää, joka säätelee kehon automaattisia toimintoja, kuten sydämen sykettä, ruoansulatusta ja rauhasten eritystä. Autonominen hermosto on jaettu kahteen osaan: sympaattiseen hermostoon ja parasympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto aktivoituu stressitilanteissa ja valmistaa kehon toimintaan, niin sanottuun taistele tai pakene tilaan. Parasympaattinen hermosto sen sijaan aktivoituu lepotilassa, kun keho palautuu stressaavista tilanteista.

Stressi vaikuttaa autonomiseen hermostoon lisäämällä sympaattisen hermoston aktivaatiota. Tämä johtaa moniin fysiologisiin reaktioihin, kuten nopeaan sydämen sykkeeseen, hengityksen kiihtymiseen, verenpaineen nousuun ja lisääntyneeseen hikoiluun. Samalla se sulkee pois toiminnot joita ei tarvita ”vaara tilanteessa”, kuten ruuansulatuksen ja seksiin valmistavat toiminnot.

Sen tarkoitus on loppupeleissä auttaa meitä haastavissa tilanteissa. Mutta kun sympaattinen hermosto on jatkuvasti aktiivinen, kuten pitkäaikaisessa stressitilanteessa, se voi johtaa aikaisemmin mainittuihin terveysongelmiin.


Tästä syystä on tärkeää löytää tapoja hallita stressiä ja aktivoida parasympaattista hermostoa palautumisen edistämiseksi. Sen aktivointi vaikuttaa sykkeen hidastumiseen, verenpaineen laskemiseen ja ruuansulatuksen käynnistymiseen. Näin tuntee itsensä rentoutuneemmaksi, ajatukset kulkee selvemmin ja on helpompi tehdä myönteisiä valintoja elämässä. Ja luonnollisesti vähentää terveyshaittoja.

Miten vähentää ja hallita stressiä

Nyt tiedämme että stressi ei ole pelkästään epämukavaa, vaan pitkäkestoisena se voi olla hyvinkin haitallista terveydelle. Ymmärrämme myös mistä stressi voi johtua ja hermoston roolin stressissä. Seuraavaksi tarkastellaan miten voimme hallita tai vähentää stressiä, sekä aktivoida parasympaattista hermostoa

 • Stressin tunnistaminen. Opettele tunnistamaan, milloin olet stressaantunut. Tunnista stressin fyysiset, henkiset ja emotionaaliset merkit, jotta voit käsitellä sitä ajoissa.
 • Ajankäytön ja työmäärän hallinta. Aseta realistisia tavoitteita ja priorisoi tehtävät. Aikatauluta tehtävät siten, että sinulla on tarpeeksi aikaa niiden tekemiseen, sekä lepoon ja rentoutumiseen.
 • Terveellinen elämäntapa. Syö terveellisesti, nuku riittävästi ja liiku säännöllisesti. Terveytesi on tärkeää stressin ehkäisyssä.
 • Rentoutuminen. Käytä erilaisia rentoutumistekniikoita, kuten meditaatiota, hypnoosia, joogaa tai hengitysharjoituksia. Rentoutuminen auttaa lievittämään stressiä ja edistämään autonomisen hermoston tasapainoa.

Elämä on tasapainottelua eri asioiden välillä, ja stressi on väistämätön osa elämää. On paljon asioita mihin emme pysty vaikuttamaan. Stressiä ei siis tarvitse välttää aina, eikä pidäkään. Tärkeää onkin löytää tasapaino stressin kanssa, jotta se ei hallitse elämäämme. Jos stressitasot on noussut liian korkealle, on hyvä olla tapoja rentoutumiseen ja stressin vähentämiseen.

Hypnoosi ja stressi

"Asiakas, 37v, yrittäjä nainen, otti minuun yhteyttä stressin ja uniongelmien vuoksi. Kävi ilmi että stressiä oli kasaantunut osin kovasta työtahdista ja osin muista syistä. Siitä johtuen oli kehittynyt ahdistusta joka vielä johtanut uniongelmiin. Omien sanojensa mukaan hän kävi ylikierroksilla taukoamatta. Illalla mennessään sänkyyn ahdistusoireet vahvistuivat ja tuntui mahdottomalta rauhoittua. Uni tulikin lopulta vasta joskus aamuyöllä, tuntien makoilujen jälkeen. Tämä kaikki luonnollisesti lisää stressiä ja ahdistusta ja siitä syntyy huono kierre.

Jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen asiakas ilmoitti että iltaiset ahdistusoireet olivat huomattavasti lievemmät ja nukahtaminen tapahtui nopeasti itsestään!

Tämä yksi tapaaminen ei tietenkään poistanut kaikki ongelmia. Mutta se poisti/lievitti päällimmäiset, iltaiset ahdistukset ja unen puutteen. Riittävä uni ja parempi olo luonnollisesti nostaa mielialaa ja auttaa jaksamisessa, jolloin on paljon helpompi tehdä muita myönteisiä muutoksia ja parempia valintoja.

Tässä tapauksessa asiakas koki ettei osaa rentoutua/rauhoittua. Hypnoosissa hän kuitenkin sai kokemuksen, miltä rentoutuminen tuntuu. Näin hän huomasi ja ymmärsi, tietoisesti ja alitajuisella tasolla, että itse asiassa hän pystyy rauhoittumaan ja rentoutumaan!"

Jo pelkkä hypnoosissa oleminen auttaa stressin lieventämisessä. Onhan se syvä rentoutumisen tila, ja näin aktivoi myös parasympaattista hermostoa. Sen lisäksi hypnoosissa voidaan käsitellä stressin aiheuttajia.

Tapoja miten hypnoosi voi auttaa stressin kanssa:

 • Rentoutuminen. Hypnoosi on syvä rentoutuneisuuden tila. Jo se itsessään auttaa aktiovoimaan parasympaattisen hermoston ja vähentää stressiä.
  Samalla se opettaa rentoutumaan luonnollisesti ja pysymään rauhallisempana stressaavissa tilanteissa.
 • Unettomuus. Hypnoterapia voi auttaa nukahtamisessa ja paremmissa yöunissa.
 • Elämäntapamuutokset. Hypnoosi on tehokas tapa muuttaa tapoja ja ajatusmalleja. Toisin sanoen hypnoterapia voi auttaa esimerkiksi terveellisemmässä ruokavaliossa tai liikunnan lisäämisessä.
 • Ahdistus ja pelot. Ahdistukset ja pelot ovat luonnollisesti myös stressin aiheuttajia. Hypnoterapialla asiakas voi oppia käsittelemään niitä paremmin tai kokonaan poistaa fobioita.
 • Traumaattiset kokemukset. Epämukavat kokemukset menneisyydessä voivat lisätä stressiä. Hypnoosi voi auttaa niiden käsittelemisessä.
 • Työstressi. Hypnoterapian avulla asiakas voi oppia tehokkaampia tapoja käsitellä paineita.
 • Jämäkkyys. Tämä ongelma voi olla työpaikalla, läheisten kanssa tai oikeastaan milloin vaan kun sinulta pyydetään jotain. Ollaan liian ”kilttejä” ja on vaikea sanoa ”ei”. Hypnoosilla voidaan auttaa asiakasta ottamaan omat tarpeensa enemmän huomioon.

Yhteenveto

Stressi on siis luonnollinen osa elämää, mutta sen vaikutukset liiallisena ja pitkäkestoisena voivat olla haitallisia terveydelle. Autonomisen hermoston tasapaino on tärkeää kehon terveydelle ja stressin hallinnalle. Autonomisen hermoston toiminnan tasapaino vaikuttaa kehon toimintoihin, kuten verenpaineeseen, sydämen sykkeeseen ja ruoansulatukseen.

Onneksi on monia keinoja lievittää stressiä ja aktivoida parasympaattista hermostoa. Liikunta, terveellinen ruokavalio, sosiaalinen tuki ja rentoutumisharjoitukset, kuten meditaatio, hengitysharjoitukset ja hypnoosi, voivat auttaa vähentämään stressiä ja edistämään terveyttä.


Stressiä ei siis tarvitse välttää aina, mutta sen hallitseminen on tärkeää terveydellemme. Oppimalla rauhoittumaan ja käsittelemään stressiä voi välttää sen haitallisia vaikutuksia ja edistää mielen hyvinvointia.